Vi gør mere og mere på Panther-systemet

22 November 2023

Stephen Strunge Nilsson er molekylærbiolog og arbejder på afdelingen for klinisk mikrobiologi på Herlev og Gentofte hospital. Sammen med laboratorierne på Hvidovre hospital og Rigshospitalet håndteres klinisk mikrobiologi for hele hovedstadsregionen. På laboratoriet i Herlev foretages en stadig større andel af analyserne på det fuldautomatiske Panther®-system. Det gælder ikke mindst luftvejsinfektioner.

– Især nu hvor luftvejsinfektionerne begynder at komme, sparer vi meget tid og arbejde på at kunne teste for flere patogener samtidig, siger Stephen Strunge Nilsson. Tidligere skulle vi have to sepa­rate analyser for influenza A+B, RSV og SARS-CoV-2, nu har vi én. Dette mindsker arbejdsflowet og sparer kritisk tid for laboratoriepersonalet.

Allerede i begyndelsen af sommeren observeredes en forøgelse i antallet af kighostetilfælde, og i september gik Statens Serum Institut ud med budskabet ”Der er kighosteepidemi i Danmark”.

– Nu kører vi også Bordetella pertussis på Panther Fusion®-systemet, siger Stephen Strunge Nilsson og tilføjer, at laboratoriet i Herlev har droppet en række ældre platforme for at koncentrere akti­viteterne omkring nogle få, hvor Panther-systemet spiller en central rolle.

– Sammen med tilføjelsen af Panther Fusion Bordetella-analysen arbejder vi også med LDTs (laboratorieudviklede tests) for enterovirus+parechovirus og for atypisk lungebetændelse inklusive Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila og Legionella spp.

Han føler sig tryg med hensyn til vintersæsonen, men i fremtiden ser han gerne, at der kommer flere analyser til:

– Jeg tror, at vi får brug for en multiplexanalyse, som kan skelne mellem forskellige subtyper af influenzavirus, måske også RSV, eftersom jeg tror, at der vil blive en større efterspørgsel i frem­tiden på at differentiere subtyper. Der er en øget opmærksomhed efter at overvåge forskellige subtyper af influenza, og dette ville også gøre det muligt for os at opfange potentielle mutationer. Der er desuden større fokus på fugleinfluenzaen. I tidligere år har vi også set en forøgelse af RSV-indlæggelser hos børn under fem år, især blandt børn under et år.

                 Hologic BV, Da Vincilaan 5, 1930 Zaventem, Belgium. EC REP information wherever applicable.

1 Noble M, Khan RA, Walker B et al. Respiratory syncytial virus-associated hospitalisation in children aged ⩽5 years: a scoping review of literature from 2009 to 2021. ERJ Open Res. 2022 May 30;8(2):00593-2021.

WEB-01969-NOR-DK Rev. 001 © Hologic Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Hologic, Panther og associerede logoer er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Hologic, Inc. og/eller deres datterselskaber i USA og/eller andre lande. Alle andre varemærker, registrerede varemærkerog produktnavne tilhører deres respektive ejere. Denne information er til læger og er ikke ment som produktreklame eller reklame, hvor sådanne aktiviteter er forbudt. Da Hologics materiale distribueres via websteder, eBroadcasts og fagmesser, erdet ikke altid muligt at kontrollere, hvor materialet vises. Information om specifikke produkter til salg i et specifikt land kan fås ved at rette henvendeslse till en repræsentant for Hologic eller ved at skrive til euinfo@hologic.com.

questions.call