Ny rapport om laboratoriernes rolle – nu og fremover

11 April 2023

Lab Perspectives Now & Next er titlen på Hologics rapport om det diagnostiske landskab under udvikling. Her præsenteres en oversigt over de vigtigste prioriteringer og de drivkræfter, der ligger til grund for beslutningstagningen i laboratoriespørgsmål nu og i fremtiden.

Baggrunden er naturligvis den opmærksomhed, som diagnostik og dermed også laboratoriernes arbejde har fået i forbindelse med bekæmpelsen af covid-19. Men allerede før pandemien brød ud, var diagnostikken begyndt at spille en stadigt mere central rolle, også inden for kroniske sygdomme.

Nu, hvor fokus skifter til at skabe bæredygtige og effektive sundhedssystemer, der leverer de bedst mulige patientresultater, vil laboratoriernes rolle være afgørende. I forvejen forventer mange i laboratoriebranchen, at sundhedsvæsenet vil kræve endnu mere diagnostik– endnu flere sygdomme og endnu større volumener.

Nogle af de spørgsmål, der bliver aktuelle, når laboratorier skal fremtidssikre deres virksomheder, er:

  • Hvordan kan man bygge kapacitet ind i sine diagnostiske systemer til at klare en øget efterspørgsel?
  • Hvordan er det med evnen til at identificere fremtidige trusler?
  • Findes der beredskab, teknik og viden til at støtte en overgang i retning af mere personlig, forebyggende behandling?

For at udforske disse spørgsmål og diskutere de største problemer, som laboratorierne står overfor i dag, benyttede Hologic sig af uafhængige forskere for at interviewe 88 vigtige beslutningstagere med ansvar for indkøb og ledelse ved laboratorier i Europa, Mellemøsten og Canada. Målet var at samle deres perspektiver på de udfordringer, de står overfor i dag, og hvad de forventer sig inden for en ikke alt for fjern fremtid.

Fem primære områder blev identificeret:

  1. At optimere processer til effektivt arbejdsflow
  2. At afbalancere omkostninger i dag med investeringer for fremtiden
  3. At opnå hurtighed uden at miste noget af nøjagtigheden gennem automatisering
  4. Bemanding til fremgang i dag og i morgen
  5. At opbygge en kultur, der fremmer innovation

Læs rapporten og se, hvordan kolleger fra flere dele af verden håndterer udfordringen med at spille en stadigt større og vigtigere rolle i fremtidens holdbare sundheds- og sygeplejesystemer.

Link til rapport

MISC-08883-NOR-DK Rev. 001

questions.call