Digital cytologi med AI – hurtigere og bedre

20 November 2023

Tyske forskere under ledelse af Dr. Hans Ikenberg, MVZ für Zytologie und Molekularbiologie i Frankfurt, har gennemført den første sammenligning mellem Genius™ Digital Diagnostics system og den nuværende gyldne standard for væskebaseret cytologi, ThinPrep® Imaging System.1

Lidt forenklet havde studiet til formål at:

  • analysere overensstemmelsen mellem resultaterne af digital og væskebaseret cytologi
  • bekræfte non-inferiority, at digital cytologi er ligeværdig med/ikke ringere (med hensyn til sensitivitet) end væskebaseret cytologi
  • sammenligne den tid det tager at screene med digital cytologi i forhold til væskebaseret cytologi

For at gøre dette gennemførtes et retrospektivt, ikke-intervenerende studie, hvor forskerne under­søgte 1 994 ThinPrep-slides, som tidligere var blevet analyseret inden for rammerne for tysk rutine­screening (co-testning af cytologi/HPV). Prøverne blev digitaliseret og analyseret med Genius Digital Diagnostics-system. Histologiresultatet var tilgængeligt for 555 af prøverne.

Overensstemmelsen (concordance) viste sig at være vældigt god, op til 97,34 procent med histologi, opfølgningsdiagnoser og retrospektiv undersøgelse. Kun i 0,65 procent af tilfældene fandtes der nogle større afvigelser.

Genius Digital Diagnostics-systemet viste større sensitivitet end ThinPrep for identificering af CIN2+ og CIN3+ for alle grænseværdier. Når det gælder tilfælde af højere sværhedsgrad (ASC-H+ og HSIL+) identificerede Genius-systemet signifikant flere, mens resultaterne for ASC-US+ og LSIL+ var sammenlignelige mellem de to systemer.

Også de negative prædiktive værdier var højere med Genius (CIN3+: DC: 85,2 %–100,0 % mod 60,0 %–84,5 % for ThinPrep) og signifikant højere i kategorierne ASC-H og HSIL.

Endelig gav Genius et effektiviseret arbejdsflow, hvor screeningstiden næsten halveredes sammenlignet med ThinPrep.

1 Ikenberg H, Lieder S, Ahr A, Wilhelm M, Schön C, Xhaja A. Comparison of the Hologic Genius Digital Diagnostics System with the ThinPrep Imaging System—A retrospective assessment. Cancer Cytopathol. 2023 Jul;131(7):424-432.

2797            Hologic BV, Da Vincilaan 5, 1930 Zaventem, Belgium. Notified Body number wherever applicable.


ThinPrep® Imaging System is not CE marked under IVDR and is no longer for sale.

WEB-01970-NOR-DK Rev. 001 © 2023 Hologic Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Hologic og associerede logoer er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Hologic, Inc. og/eller deres datterselskaber i USA og/eller andre lande. Alle andre varemærker, registrerede varemærkerog produktnavne tilhører deres respektive ejere. Denne information er til læger og er ikke ment som produktreklame eller reklame, hvor sådanne aktiviteter er forbudt. Da Hologics materiale distribueres via websteder, eBroadcasts og fagmesser, erdet ikke altid muligt at kontrollere, hvor materialet vises. Information om specifikke produkter til salg i et specifikt land kan fås ved at rette henvendeslse till en repræsentant for Hologic eller ved at skrive til euinfo@hologic.com.

 

 

 

questions.call